Vybráno z kronik

Pamětní kniha obce

založená roku 1837
Poznamenání

Poněvadž při škole Zvánovské žádné záchody pro školní mládež, obojího pohlaví, nebyly a mládež jenom sem a tam okolo cesty a okolo školy na stranu jdoucí se ukrýti hleděla, při čemž mnohdy se chlapci a děvčata pospolu sejdouce na mravech zkázu brali. Pozoruje to učitel, nechal na své výlohy za školou dva dřevěné a prknama obbité záchody zříditi. K prvnímu záchodu pro děvčata dal staré dveře od sklepa, které ke školnímu stavení invertýrované jsou. Poněvadž níže psaného učitele tyto záchody, mimo své a tesařské práce 4 zl. 30 kr.stříbra stály, tedy do této pamětné knihy to zaznamenává, že kdyby někdy ze Zvánovic odstoupiti měl, že jemu slušná náhrada se učiní, a neb jemu svobodno státi bude, tyto záchody, to jest na ně dané dříví sobě nazpět požádati.

Zapsáno do této knihy dne 10ho května 1853
Josef Hubínek
toho času učitel Zvánovský

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz