Rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018                        vyvěšeno dne 10.1.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018           vyvěšeno dne 21.2.2018

Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2018      vyvěšeno dne 10.3.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018           vyvěšeno dne 11.4.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018           vyvěšeno dne 10.5.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018           vyvěšeno dne 12.6.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018           vyvěšeno dne 12.6.2018

Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2018       vyvěšeno dne 18.7.2018

Změna rozpisu rozpočtu č. 3/2018      vyvěšeno dne 26.8.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018           vyvěšeno dne 12.9.2018

  Změna rozpisu rozpočtu č. 4/2018      vyvěšeno dne 12.10.2018

   R Rozpočtové opatření č. 7/2018           vyvěšeno dne 12.10.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018           vyvěšeno dne 13.12.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018           vyvěšeno dne 17.1.2019

Změna rozpisu rozpočtu č. 5/2018      vyvěšeno dne 28.01.2019     

 

Rozpočtový výhled

 Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020   vyvěšeno dne 10.1.2018

 

Závěrečný účet obce za rok 2018

 Závěrečný účet - návrh                            vyvěšeno dne 28.5.2019   

Závěrečný účet - schválený                     vyvěšeno dne 15.7.2019  

Výkaz Fin 2 - 12 k 31. 12. 2018

Rozvaha k 31.12.2018

Výsledovka

Příloha

Finanční vypořádání dotace - volby

Finanční vypořádání dotace - Obecní rybník

Finanční vypořádání dotace - Nový rybník

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

 

Mateřská škola Zvánovice, p. o.  - účetní závěrka

Rozvaha k 31.12.2018

Výsledovka

Příloha

Finanční vypořádání dotací

Inventarizační zpráva

 

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2 -12 M

k 31. 1. 2018

k 28. 2. 2018

k 31. 3. 2018

k 30. 4. 2018

k 31. 5. 2018

k 30. 6. 2018

k 31. 7. 2018

k 31. 8. 2018

k 30. 9. 2018

k 31. 10. 2018

k 30. 11. 2018

k 31. 12. 2018

 

Finanční výkazy obce

Rozvaha k 31. 3. 2018

Výsledovka k 31. 3. 2018

Příloha

 

Rozvaha k 30. 6. 2018

Výsledovka k 30. 6. 2018

Příloha

 

Rozvaha k 30. 9. 2018

 Výsledovka k 30. 9. 2018 

 Příloha 

 

Rozvaha k 31. 12. 2018

Výsledovka k 31. 12. 2018

Příloha

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz