Rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019                           vyvěšeno dne 15.1.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019               vyvěšeno dne 24.2.2019

Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2019          vyvěšeno dne 12.3.2019

Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2019          vyvěšeno dne 12.4.2019

  Rozpočtové opatření č. 2/2019                 vyvěšeno dne 13.5.2019

 Rozpočtové opatření č. 3/2019                vyvěšeno dne 12.6.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019               vyvěšeno dne 15.7.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019               vyvěšeno dne  7.8.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019               vyvěšeno dne  10.9.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019               vyvěšeno dne  15.10.2019

 Rozpočtové opatření č. 8/201 9               vyvěšeno dne  13.11.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019               vyvěšeno dne  17.12.2019

Rozpočtové opatření č.10/2019               vyvěšeno dne  15.1.2020

Rozpočtové opatření č. 11/2019              vyvěšeno dne 29.1.2020

 

Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 vyvěšeno dne 15.1.2019

 

Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet - návrh                           vyvěšeno dne 7.6.2020

Závěrečný účet                                      vyvěšeno dne 13.7.2020

 

Výkaz Fin 2 - 12 k 31. 12. 2019

Rozvaha k 31.12.2019

Výsledovka

Příloha

Finanční vypořádání dotace - volby

Finanční vypořádání dotace - rybníky

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 1

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019  2

 

Mateřská škola Zvánovice, p. o.  - účetní závěrka

Rozvaha k 31.12.2019

Výsledovka

Příloha

Finanční vypořádání dotací

Inventarizační zpráva

 

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2 -12 M

k 31. 1. 2019

k 28. 2. 2019

k 31. 3. 2019

k 30. 4. 2019

k 31. 5. 2019

k 30. 6. 2019

k 31. 7. 2019

k 31. 8. 2019

k 30. 9. 2019

k 31. 10. 2019

k 30. 11. 2019

k 31. 12. 2019

 

Finanční výkazy obce

Rozvaha k 31. 3. 2019

Výsledovka k 31. 3. 2019

Příloha

 

Rozvaha k 30. 6. 2019

Výsledovka k 30. 6. 2019

Příloha

 

Rozvaha k 30. 9. 2019

Výsledovka k 30. 9. 2019

Příloha

 

Rozvaha k 31. 12. 2019

Výsledovka k 31. 12. 2019

Příloha

 

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz