Rybníky

Kdy byl zbudován rybník na návsi není známo. Roku 1757 je v soupisu majetku panství Komorní Hrádek, ves Zvánovice, uváděn obecní n ásadní rybník na 6 kop. V obecní kronice je zaznamenáno, že roku 1909 byl postaven nový taras u hráze rybníka ze žulového kamene, na místo dřívější břidlice, která se neustále bořila. Roku 1930 byl postaven most u splavu na hrázi, a byla provedena výměna potrubí u rybníka - cementové roury místo dřevěného potrubí.

Roku 1936 bylo započato se stavbou „Nového“ rybníka na průhoně. Kolaudace proběhla 10. 6. 1937 a byl nazván „Průhoňákem“.

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz