Příslušnost k úřadům


Kraj: Středočeský www.kr-stredocesky.cz

Pověřený úřad: Říčany www.ricany.cz


Finanční úřad: Říčany další informace

OSSZ: Praha-východ další informace

Úřad práce: Praha-východ portal.mpsv.cz/sz/local/py_info , další informace

Stavební úřad: Mnichovice www.mnichovice.info

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost vstoupil v platnost nový Stavební zákon č.183/2006 Sb.
S jeho plným zněním se můžete seznámit zde.

Matriční úřad: Mnichovice www.mnichovice.info

Katastrální úřad: Praha-východ www.cuzk.cz/ku/stredocesky

Pozemkový úřad: Praha-východ další informace

Celní úřad: Benešov další informace

Okresní soud: Praha-východ http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781


Seznam všech úřadů s působností pro obec Zvánovice najdete na portálu veřejné správy (kontakt, úřední hodiny, zobrazení na mapě).

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz