Zápis dětí do Mateřské školy Zvánovice

24.03.2021 14:50

ZÁPIS DO MŠ ZVÁNOVICE

Zápis do MŠ bude probíhat elektronicky na: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zvanovice

ZÁPIS DO MŠ BEZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

POSTUP

1.

VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne.

2.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST SPOLU S DOKUMENTY do mš                          OD 2. 5. 2021 DO 16. 5.2021                              

  • Vyplněnou žádost, kopii rodného listu, oboustrannou kopii občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti), potvrzení od lékaře, kopie očkovacího průkazu odevzdá rodič vhozením do schránky nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase nebo datovou schránkou školy cqmw548 nebo     e-mailem na mszvanovice@seznam.cz s elektronickým podpisem.

3.

EMAILEM BUDE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM POTVRZENO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO

4.

DĚTI BUDOU PŘIJÍMÁNY PODLE STANOVENÝCH KRITERIÍ

5.

DNE 1. 6.2021 BUDE ZVEŘEJNĚN SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍM  ČÍSLEM NA VENKOVNÍ NÁSTĚNCE MŠ A NA  https://mszvanovice.cz/

Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ na e-mailové adrese mszvanovice@seznam.cz nebo              na tel. 731 476 725

 

 

KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem stanovuje tyto kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

 

KRITÉRIA

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Podmínky:

1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území obce Zvánovice.

2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Kritéria:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona

2. Děti, které v den zahájení školního roku 2021/2022 dovršily věk 3 let,        v pořadí od nejstaršího po nejmladšího.

3. V případě volné kapacity lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně i sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

 

 

Ve Zvánovicích 22.3.2021                        Jana Vrtišková Řezáčková DiS, v.r.

                                                                Ředitelka Mateřské školy Zvánovice

 

 

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz