Proč třídit odpad

13.03.2013 12:33

Důvodů je mnoho a nelze se všemi v tomto krátkém článku podrobně zabývat. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Obec svozové firmě platí nejen za svoz komunálního, ale i tříděného odpadu. Obec Zvánovice má však v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně podle množství vytříděného odpadu. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je možné snížit náklady obce na likvidaci odpadu, ze kterých je každoročně vypočítáván místní poplatek.

V obci jsou dvě sběrná místa tříděného odpadu: Ve Školní ulici u č. p. 31 (u dětského hřiště) a v Okružní ulici (u rybníka poblíž „hasičárny“). Při odkládání vytříděného odpadu je třeba dodržovat několik základních pravidel: do barevných kontejnerů vhazovat jen to, co tam opravdu patří, udržovat pořádek a být ohleduplný k ostatním občanům – například sešlapávat PET lahve, aby nezabíraly zbytečně moc místa a nedocházelo k předčasnému zaplnění kontejnerů, tak aby tam mohli odkládat odpad i ostatní lidé. Pokud je do kontejneru vhozen odpad, který tam nepatří, je tím třídění znehodnoceno a odpad je odvezen jako běžný komunální. Vhazování znečištěného odpadu je nejen nehygienické, ale znemožní též recyklaci. Nepořádek kolem kontejnerů je třeba uklízet a obec za to platí…

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz