Kanalizace - informace provozovatele

13.03.2013 12:57

Kanalizace v obci Zvánovice byla vyprojektována a je provozována jako oddílná, tudíž do této kanalizace je dovoleno vypouštět pouze komunální odpadní vody a nepatří tam dešťové a jiné balastní vody.

V současné době máme za sebou již více jak rok zkušebního provozu čistírny odpadních vod a provozování kanalizace v obci Zvánovice. V listopadu loňského roku proběhly odečty vodoměrů a bylo fakturováno vodné a stočné. Na základě vyhodnocení provozu můžeme konstatovat, že v tomto období docházelo k hrubému porušení ustanovení Kanalizačního řádu schváleného obcí Zvánovice:

  • do kanalizace je přečerpáván obsah septiků a žump
  • je vypouštěno nadměrné množství tuků (pravděpodobně ze smažení a fritování)
  • bylo zjištěno vypouštění odpadu z domácích zabijaček, zbytky jídel, kuchyňský odpad
  • vhazovány dámské hygienické potřeby, jednorázové dětské pleny, vlhčené ubrousky
  • vhazovány pevné odpady jako sklo, plast
  • vypouštění dešťové vody

Podle výše nátoku na čistírnu odpadních vod jsou s  největší pravděpodobností v obci na kanalizaci připojeny nemovitosti, jejichž vlastníci neuznali za vhodné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odvádění odpadních vod.

Všechny výše uvedené skutečnosti mají negativní vliv na čištění odpadních vod a zatěžují celý systém ekonomicky, což se nakonec negativně odrazí v ceně, kterou budou muset řádně přihlášení obyvatelé zaplatit za 1 m3 odpadních vod.

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz