Důležité upozornění

13.03.2013 12:37
  • Dětské pleny a další hygienické potřeby patří do popelnice! Nesmí se vhazovat do kanalizace, ani do nádob na tříděný odpad.!
  • Rovněž olej z fritování se nesmí vypouštět do kanalizace, musí s ním být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
  • Je zakázáno vyvážet posekanou trávu do lesa a na jiná veřejná prostranství, Odbor životního prostředí Říčany může nařídit Obci Zvánovice likvidaci skládky a viník může být potrestán vysokou pokutou za černou skládku.

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz