Kontakt

Obecní úřad Zvánovice

Adresa

Růžové nám.
Zvánovice
251 65

323 649 220
732 358 631 (mobil)
datová schránka: c2jakzm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Sýkora
Mobil:736 480 089
e-mail: tomas.sykora@sumanet.cz

Bankovní spojení

KB Praha
Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100

Variabilní symbol:
1340 poplatek za odpad
1341 poplatek ze psa
1345 poplatek z ubytovací kapacity
2131 za pronájem pozemku
2132 za pronájem budovy
3632 poplatek z hrobového místa

Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.

U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol se neuvádí.

 

Kontakt

Obec Zvánovice Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65
IČO: 00241075
323 649 220
732 358 631 (mobil)
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

Pokladní, Czech POINT, přihlašování k TP:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
9120201/0100
obeczvanovice@tiscali.cz